Aktualności

05.12.2014 рока не буде можности выпожычыня книжок в бурсяній бібліотеці прото, же працюєме над католоґами в Мійскій Бібліотеці в Ґорлицях. Запрашаме до перегляданя каталоґів нашых книжок за тым мотузком де стопньово будут ся появляти новы позициі: http://www.mbpgorlice.info/index.php?topic=katalogi


05.12.2014 r. nie będzie możliwości wypożyczenia książek w burisanej bibliotece, gdyż pracujemy nad katalogami w Miejskiej Bibliotece w Gorlicach. Zachęcamy do przeglądania i korzystania z katalogu jaki znajdziecie tutaj: http://www.mbpgorlice.info/index.php?topic=katalogi. Kolejne pozycje będą pojawiać się sukcesywnie.

З причын льосовых заранішній (07.11.14р.) бібліотечний дужур є одкликаний. За зміны перепрашаме.


Z przyczyn losowych jutrzejszy dyżur (07.11.14 r.) biblioteczny będzie odwołany. Za zmiany przepraszamy.

Бібліотечний дижур з дня 17.10.2014 рока одкликаний. За зміны перепрашаме.


Dyżur biblioteki w dniu 17.10.2014 roku zostaje odwołany. Za zmiany przepraszamy.

Увага! Важна інформация для чытателів! На стале зміняют ся годины бібліотечного пятницьового дижуру. Од 05.09.2014 рока запрашаме в передполудньовых годинах то значыт од 09:00 до 11:00!


Uwaga! Ważna informacja dla czytelników. Na stałe zmieniają się godziny piątkowego dyżuru bibliotecznego. Od 05.09.2014 roku zapraszamy w godzinach przedpołudniowych to znaczy od 09:00 do 11:00.

Бібліотечний дижур з дня 25. серпня перенесений на 26 серпня. За зміны перепрашаме!


Biblioteczny dyżur z dnia 25. sierpnia przeniesiony na 26 sierpnia. Za zmiany przepraszamy!

« < 1 2 3 4 5 6 > »

Polecamy strony
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji