Aktualności

З причын льосовых заранішній (07.11.14р.) бібліотечний дужур є одкликаний. За зміны перепрашаме.


Z przyczyn losowych jutrzejszy dyżur (07.11.14 r.) biblioteczny będzie odwołany. Za zmiany przepraszamy.

Бібліотечний дижур з дня 17.10.2014 рока одкликаний. За зміны перепрашаме.


Dyżur biblioteki w dniu 17.10.2014 roku zostaje odwołany. Za zmiany przepraszamy.

Увага! Важна інформация для чытателів! На стале зміняют ся годины бібліотечного пятницьового дижуру. Од 05.09.2014 рока запрашаме в передполудньовых годинах то значыт од 09:00 до 11:00!


Uwaga! Ważna informacja dla czytelników. Na stałe zmieniają się godziny piątkowego dyżuru bibliotecznego. Od 05.09.2014 roku zapraszamy w godzinach przedpołudniowych to znaczy od 09:00 do 11:00.

Бібліотечний дижур з дня 25. серпня перенесений на 26 серпня. За зміны перепрашаме!


Biblioteczny dyżur z dnia 25. sierpnia przeniesiony na 26 sierpnia. Za zmiany przepraszamy!

Дижур з 14. і 21. липця перенесений на 15. і 22. липця. Запрашаме!


Dyżur z 14. i 21. lipca przeniesiony na 15. i 22. lipca. Zapraszamy!

« < 1 2 3 4 5 6 > »

Polecamy strony
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji