Aktualności

Дня 18.07.2014 рока бібліотечний дижур одкликаний. За зміны перепрашаме!


Дня 18.07.2014 рока бібліотечний дижур одкликаний. За зміны перепрашаме!

Дижур з 14. і 21. липця перенесений на 15. і 22. липця. Запрашаме!


Dyżur z 14. i 21. lipca przeniesiony na 15. i 22. lipca. Zapraszamy!

Запрашаме до бібліотекы Руской Бурсы.
Годины отвертя:
- понедільок 16.00-18.00
- пятниця 13.00-15.00


Zapraszamy do biblioteki Ruskiej Bursy.
Godziny otwarcia:
- poniedziałek 16.00-18.00
- piątek 13.00-15.00


Зо взагладу на тзв. долгій лікенд дня 2 мая бібліотечний дижур остає одкликаний. Запрашам 9 мая в годинах од 13:00-15:00 .

« < 1 2 3 4 5 6 > »

Polecamy strony
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji